Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i klauzula RODO Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

 1. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com Kupujący wyraża zgodę na: 1.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep; 1.2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com oraz w celach statystycznych.
 2. Przy rejestrowaniu konta bądź z poziomu strony internetowej, Kupujący wyraża zgodę na: 2.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy;
 3. Podczas zakładania konta Kupujący podaje następujące dane osobowe: 3.1. login – którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania z Serwisu kursy.gotujzdrowo.com pl.
 4. W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Kupującego adresu e-mail:
 5. Serwis kursy.gotujzdrowo.com, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Serwis kursy.gotujzdrowo.com nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
 7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 8. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Serwisu kursy.gotujzdrowo.com na adres poczty elektronicznej jaglanydetoks[małpka]jaglanydetoks.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie e-maila Kupującego.
 9. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com danych Kupującego i zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych Kupującego. Niemniej, Serwis kursy.gotujzdrowo.com zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.
 10. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com pl następujących danych technicznych i technologicznych: 10.1. adres IP; 10.2. wywołany adres internetowy (URL); 10.3. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Serwisu kursy.gotujzdrowo.com; 10.4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta; 10.5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com. 11.1. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez kursy.gotujzdrowo.com dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności: 11.1.1.1. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła; 11.1.1.2. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących; 11.1.1.3. tworzenia statystyk; 11.1.1.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego; 11.1.1.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. 11.2. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej. 11.3. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej. 11.4. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Serwis kursy.gotujzdrowo.com tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.